För närvarande pågår det flera kriser i världen, nu också kriget som Ryssland har påbörjat i Europa. Pandemier och krig tillsammans med klimatkrisen och naturkatastrofer utgör ett allvarligt hot mot människans existens. Framför allt spelar de största fossila energiproducentstaterna en roll i att göra situationen allvarligare och dystrare. Ryssland, som får upp till 80 procent av sina utrikeshandelsintäkter från försäljningen av fossila bränslen, inledde i veckan en hänsynslös attack mot Ukraina. Saudiarabien och Iran har orsakat en humanitär katastrof genom att i åratal föra krig i Jemen. USA, som nu är världens största oljeproducerande land, har i årtionden stött Israels olagliga apartheidpolitik i det ockuperade Palestina och bombningen av Gaza. Orsaker bakom de olika kriserna är i stort sett desamma: imperialistisk politik, kapitalism och det växande påverkan av mänsklig aktivitet i miljön.

Vad borde vi göra i situationen där krig rasar i Europa? Det viktigaste, förutom att hjälpa ukrainare och andra folk i nöd, är att övergå till förnybar energi så att vi inte är beroende av fossildiktatorernas godtyckliga makt, och så att andra kriser som drivs av fossila bränslen, varav den mest uppenbara är den globala uppvärmningen, inte uppstår igen.

De senaste veckornas händelser är resultat av global supermaktspolitik. De uppfyller den ryska maktelitens geopolitiska fantasier. Vi vanliga människor har ändå makt och auktoritet att förändra samhällsdebatten och därmed verkligheten. Europa är för närvarande beroende av fossila bränslen från Ryssland. Nu är det dags att titta på ursprunget av vår energi och göra de politiska och sociala förändringar som övergången till förnybar energiproduktion och minskningen av energiförbrukningen kommer att kräva.

XR Ukraine har vädjat till den globala klimataktivistgemenskapen med ett brev som publicerades i förrgår. Brevet uppmanar till en enad front mot fossilindustrin, eftersom den snabbaste vägen till fred och en hållbar framtid är att minska användningen av fossila bränslen. På det sättet kommer finansieringen av Putins krig att upphöra snabbare än genom sanktioner, och den globala uppvärmningen kommer att sakta ner. Elokapina vill visa solidaritet mot både ukrainarna och alla som drabbats av och motsätter sig kriget.

Krig är en mänsklig tragedi utan vinnare.  Det är en särskilt stor tragedi när det initieras av så omoraliska skäl som Rysslands i Ukraina. Nu måste vi dock se till att en av förlorarna i detta krig är fossilindustrin. 

XR Ukraines brev på engelska: https://tinyurl.com/bdd9vceh