Hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpään mukaan hallinto-oikeuden tulkinta rahankeräyslaista on täysin oikea. Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio on epäillyt poliisin välineellistävän rikoslakia Elokapinan toiminnan estämiseksi.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi 26.1. kaksi Helsingin poliisin tekemää päätöstä, joilla poliisi oli kieltänyt Elokapina-aktivisteja järjestämästä rahankeräystä oikeudenkäyntikulujensa kattamiseksi. Rahankeräyksillä oli tarkoitus kattaa oikeudenkäyntikuluja rikosasiassa, jossa Helsingin poliisia syytetään muun muassa mielenosoittajien pahoinpitelystä lokakuussa 2020 järjestetyssä mielenosoituksessa. Käräjäoikeus tuomitsi johtoon kuuluvan poliisin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja määräsi asianomistajat maksamaan oikeudenkäyntikulunsa itse.

Asianomistajat yrittivät järjestää pienkeräykset 2022 ja 2023, mutta Helsingin poliisi kielsi molemmat keräykset. Kieltopäätöksessään poliisi esitti, että rahankeräys vaarantaisi yleisen järjestyksen tai turvallisuuden ja merkitsisi lainvastaisen toiminnan rahoittamista. Helsingin hallinto-oikeus piti poliisin kieltopäätöstä perusteettomana ja vahvisti, että aktivisteillä on lain mukaan oikeus järjestää rahankeräys oikeudenkäyntikulujensa kattamiseksi. Hallinto-oikeuden 26.1. antamat päätökset sallivat aktivisteille rahankeräyksen järjestämisen sekä OC-sumutetta koskevaan oikeudenkäyntiin että muihin tuleviin oikeudenkäynteihin liittyen.

Hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpään mukaan hallinto-oikeuden tulkinta rahankeräyslaista on täysin oikea. Hän pitää hallinto-oikeuden perusteluja oikeudenkäyntikuluja koskevien rahankeräysten sallittavuudesta laadukkaina.

Hallinto-oikeuteen valittaneet Elokapina-aktivistit ovat tyytyväisiä päätökseen.

“Poliisi ei ​​yrittänyt ainoastaan viedä meiltä perusoikeuttamme kerätä varoja oikeudenkäyntikuluihimme. Tärkeää on ymmärtää, että poliisi yritti estää varainkeruun kesken olevassa asiassa, jossa me olemme poliisin tekemien rikosten uhreja. Olen iloinen, että hallinto-oikeus puuttui asiaan ja suitsi poliisin mielivaltaista vallankäyttöä”, lisäsi Elokapinan aktivisti Till Sawala.

Elokapina-aktivistit ovat tehneet sunnuntaina 28.1. Helsingin poliisille ilmoituksen uuden rahankeräyksen järjestämisestä. Heidän tarkoituksenaan on kerätä 10.000 euroa, joilla katetaan OC-sumutteen käyttöä koskevan oikeudenkäynnin asianajokuluja. Mahdollisella ylimenevällä osuudella on tarkoitus kattaa muiden oikeuskäsittelyiden kustannuksia.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio on arvioinut poliisin välineellistävän rikoslakia Elokapinan toiminnan estämiseksi. Mielestämme tämä on tärkeä havainto, josta tulisi keskustella enemmän. EIT:n tuore ratkaisu nimittäin osoittaa, että poliisin käsitys Elokapinan mielenosoituksien lainvastaisuudesta on väärä”, Elokapinan aktivistit päättävät.


Yhteydenotot: [email protected]

Tilaa päivitykset sumutusoikeudenkäynnin etenemisestä sähköpostiisi:

Tilaa päivitykset