Den 3 mars 2021 meddelade Birkalands tingsrätt sin dom i ett mål om Elokapina-demonstrationen i Tammerfors 14.8.2021. Tingsrätten har funnit totalt 12 aktivister skyldiga till tredska mot polisen, men inte dömt dem till straff. Anledningen till beslutet är att frihetsberövanden som aktivisterna drabbats av efter att de gripits av polisen har varit så långa att ytterligare straff skulle inte ha varit ändamålsenligt.

Elokapina ser det som en bra utveckling att rebellerna inte dömdes till böter, men kommer att fortsätta att försvara rätten att demonstrera på sätt enliga klimatkrisens allvar utan hot av straffrätsliga påföljder. 

Åklagaren yrkade på böter för varje aktivist. Domen kan överklagas till högre domstol.