Alla är välkommna med i Elokapina.


Vi strävar aktivt mot att skapa säkrare utrymmen för icke-vita personer, för dem som identifierar sig som HBTQ, för funktionshindrade, invandrare och andra marginaliserade människor. Vi kan tillsammans skapa en rättvis värld för alla bara om alla på lika sätt kan vara med och skapa den.

Vägra att acceptera den nuvarande katastrofala trenden och kom med i upproret. Vi måste göra det tillsammans. Vi behöver dig. Världen behöver dig.


Kom med

Genom att följa dessa steg får du den nödvändiga informationen för att genomföra aktioner som en del av Elokapina.

 1. Gå med i Elokapina, del 1

  Gå med i Elokapina, del 1: Introduktion är första steget i att delta i Elokapinas verksamhet. I introduktionen kommer vi att diskutera vad vetenskapen säger om den ekologiska krisen och klimatkrisen, höra om Elokapinas strategi, värderingar och principer, lära oss om olika sätt att verka i rörelsen och träffa andra rebeller. Deltagandet binder inte till någonting. Introduktionerna hålls regelbundet i Helsingfors och på distans, och ibland även på andra platser. Du kan delta i någon av dessa, vi hjälper dig sedan att engagera dig på din bostadsort.

  Kommande introduktioner
  Varför gör vi uppror
  Värden och principer
  Krav
  Titta på en introduktions­video (på finska)

 2. Gå med i Elokapina, del 2

  Gå med i Elokapina, del 2: Civil olydnadsskolning ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att delta i Elokapinas aktioner. I skolningen får du höra om grunderna för civil olydnad, teorin och praktiken kring direkta icke-våldsamma åtgärder samt Elokapinas verksamhetsmetoder. Det är bra att gå på skolning även om du inte tänker utföra civil olydnad. Du kan delta i skolningen efter att ha gått del 1, introduktionen. Skolningen är inte bindande till någonting utan du kan också bara komma för att lära dig. Civil olydnadsskolningar hålls regelbundet i Helsingfors och på distans, samt ibland i andra städer.

  Kommande skolningar
  Verksamhets­konsensus

 3. Verksamhet

  Den mest synliga delen av Elokapinas verksamhet är aktioner, men det finns också aktivitet mellan dem. Du kan bli en del av Elokapina i lokalgruppen i din hemstad samt i nationella arbetsgrupper och gemenskapsgrupper. Du kan engagera dig i gruppernas aktiviteter genom att delta i Del 1: introduktion till Elokapina.

  Lokalgrupper
  Arbetsgrupper
  Gemenskapsgrupper